بلبرینگ خود تنظیم

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | شنبه 5 تير 1400 |

بلبرینگ های خود تنظیم (Self-Aligning Ball Bearings)

 

این نوع بلبرینگ دارای دو ردیف ساچمه با یک حلقه بیرونی مشترک است که شیار ساچمه درآن به صورت منحنی بوده و این باعث ایجاد خاصیت خود تنظیم بلبرینگ در مواقع انحراف و ناهمراستایی شافت می شود. در صورتیکه قدرت تحمل بار این نوع بلبرینگ کافی نباشد، می توان از رول برینگ های بشکه ای که دارای خاصیتی مشابه هستند استفاده نمود.

قدرت تحمل بار آن دسته از بلبرینگ های خود تنظیم که پسوند E دارند از نوع مشابه استاندارد بدون E  بالاتر است.

انواع مختلف این نوع برینگ ها عبارتند از:

  • نوع بدون کاسه نمد، با کاسه نمد در دو طرف بلبرینگ و نوع سوم با حلقه داخلی عریض است.

سوراخ  داخلی آنها در دو نوع استوانه ای و مخروطی (با شیب 1:12) معمولاً تولید می شود که در حالت دوم از بوش مناسب به همراه واشر و مهره قفلی برای تثبیت برینگ باید استفاده  شود.

  • بلبرینگ های خود تنظیمی که حلقه داخلی آنها عریض است در شافت هایی بکار برده می شود که دقیق پرداخت شده باشند. تلورانس مخصوص قطر داخل این نوع برینگ ها عمل جازدن و در آوردن آنها را تسهیل می کند.

با استفاده از شکاف موجود بر روی حلقه داخلی آنها با یک پین یا پیچ می توان از لغزش حلقه بر روی شافت جلوگیری کرد. مقدار ناهمراستایی مجاز بلبرینگ های خود تنظیم مقادیر مشخصی است که در جدول زیر آورده شده است.

Angular misalignment

Permissible

Angular

Misalignment

Bearings

Degrees

-

3

2,5

3

3

2,5

1,5

3

1,5

2,5

3

108,126,127,129,135

Series 12 (E)

Series 13 (E)

Series 14

Series 22 (E)

Series 22 E-2RS1

Series 23 (E)

Series 23 E-2RS1

Series 112 (E)

Series 113 (E)


پنجره ساچمه Cage این نوع برینگ ها در انواع مختلف فولادی، برنجی  و پلی آمیدی، بسته به سری اندازه برینگ تولید می شود.
سری بخصوصی از این نوع بلبرینگ ها دارای ساچمه هایی هستند که کمی از لبه بلبرینگ بیرون زده اند که به این مسئله در موقع طراحی قطعات مجاور باید توجه نمود. مقادیر این بیرون زدگی Protrusion  در جدول زیرآورده شده است.
 

Protrusion

C1

Bearing

Mm

-

1,3

0,7

1

1,5

2,5

2,6

2,6

2,2

2

2

2,5

3

2,4

2,8

1224 (k)

1226

1318 (k)

1319 (k)

1320 (k)

1321 (k)

1322 (k)

1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

کاسه نمد این بلبرینگ ها پلاستیکی بوده (پسوند SR1 در جلوی برینگ) و بلبرینگی که کاسه نمد داشته باشد قبلاً با گریس پر شده است.

محفظه های مناسب برای بلبرینگ های خود تنظیم عبارتند از:

محفظه های پایه دار ( Plummer Black Housing)
محفظه های فلانژی (Flanged Housings)
مقدار تحمل بار محوری آن دسته از این نوع برینگ ها که بر روی بوش سوار می شوند به اصطکاک بین بوش و شافت بستگی دارد.
مقدارمجاز این بار را می توان از رابطه زیر بدست آورد:
Fap=3Bd
حداکثر بار محوری مجاز، Fap=N
پهنای برینگ، B=mm
قطر داخلی برینگ، d=mm

جا زدن برینگ هایی که سوراخ داخلی آنها مخروطی است:

این نوع برینگ ها همیشه با انطباق تداخلی بر روی شافت یا بوشها نصب می شوند. معیار سنجش میزان تداخل به یکی از دو روش: کاهش لقی شعاعی یا مقدار پیشروی حلقه داخلی برینگ برروی محل قرار گرفتن خود تعیین می گردد.
بعد از نصب صحیح، حلقه بیرونی باید به راحتی به دور محور خود بچرخد، ولی وقتی که بخواهیم آن را از طرفین منحرف کنیم باید کمی مقاومت داشته باشد.
در نصب بلبرینگ هایی که لقی داخلی آنها در کلاس C3 است میتوان یکی از روشهای: مقدار زاویه چرخش آچار گلویی خاردار (a) که برای سفت کردن مهره جلوی بلبرینگ استفاده می شود یا مقدار پیشروی بلبرینگ بر روی جای خود (S)، جهت رسیدن به انطباق مورد نظر استفاده نمود