انواع بلبرینگ

9 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | چهارشنبه 18 فروردین 1400 |

بلبرینگ ها و رولربرینگ ها:

 

کلمه ی Bearing از فعل To Bear به معنی تحمل کردن برینگ ها (مخفف) از یاتاقان های غلطشی هستند.بل و رولر برینگ ها قطعاتی هستند که امکان حرکت نسبی بین دو قطعه را از طریق غلطش فراهم می کنند.

قطعات تشکیل دهنده ی برینگ ها:

1-رینگ داخل و خارج با شیار مناسب

2-اجزاء غلطنده (ساچمه و رولر)

3-قفسه که تعداد غلطنده را جدا و هدایت می کند.

اندازه ها:

برینگ ها با شماره های استاندارد مشخص می شوند,به عنوان مثال برای بلبرینگ شیار عمیق 6205 دو رقم سمت چپ نشان دهنده ی نوع برینگ و اندازه ی آن است.

در محدوده ی قطر داخلی بین 20 میلی متر و 480 میلی متر اگر دو رقم سمت راست را در 5 ضرب کنیم قطر رینگ داخل شفت بدست می آید.

سه اندازه ی اصلی یک برینگ:

1-عرض برینگ

2-قطر خارجی

3-قطر داخلی

Z6205 یک طرف برینگ در پوش دارد

Z2 6205 دو طرف برینگ درپوش دارد.

Rs 6205 یک طرف برینگ کاسه نمد دارد.

Rs2 6205 دو طرف برینگ کاسه نمد دارد.

W6205 در رینگ خارجی یک شیار برای خار جاسازی شده است

انواع بلبرینگ:

1-بلبرینگ شیار عمیق:

متداولترین بلبرینگ در بازار است,موارد استفاده ی زیادی دارد,نیروهای شعاعی و محوری را در دوجهت تحمل می کند,برای سرعت های بالا مناسب است.

2-بلبرینگ تماس زاویه ای:

نیروهای محوری را فقط در یک جهت تحمل می کند.

3-بلبرینگ خودمیزان:

در یک طرف دو شیار دارد و در یک طرف سطح کروی دارد,در مواردی که محور با پوسته انطباق نداشته باشد,یا محور دارای باشد.

4-بلبرینگ کف گرد:

مناسب رای تحمل نیروهای محوری قابل جداشدن از هم و عمل کرد آن برای محورهای عمودی بهتر است.

رولربرینگ ها:

1-رولر سیلندری:

نیروهای شعاعی زیادی را تحمل می کند(چون سطح تماس خط است).در محورهایی که در معرض انبساط حرارتی هستند از سیلندر استفاده می شود.

2-رولربرینگ مخروطی:

قادر به تحمل نیروهای شعاعی است ولی نیروی محوری را در یک جهت تحمل می کند.بنابراین به طور معکوس با جفت خودش به کار می رود.

3-رولربرینگ سوزنی:

در جاییکه فضای شعاعی کمی وجود دارد از رولربرینگ سوزی استفاده می شود.

4-رولربرینگ شبکه ای:

به دلیل سطح کروی رینگ خارجی این برینگ دارای خاصیت خود میزانی است و برای بارهای شعاعی ضربه ای مناسب است.

رولر برینگ ها از سه جهت تقسیم بندی می شوند:

1-جهت تحمل نیرو:

الف)برینگ های رادیال شعاعی

ب)برینگ های اکسیال محوری

2-شکل غلطک ها:

الف)کروی

ب)رولر

3-نوع حرکت:

الف)دورانی

ب)خطی

جنس برینگ ها فولاد آلیاژ کروم دار است,که تا عمق زیاد سخت می شود,جنس قفسه از فولاد پرس کاری شده یا از لوله ی ماشین کاری شده یا به طریق ریخته گری ساخته می شود.

پارامترهای موثر در انتخاب برینگ ها:

1-فضای موجود

2-میزان نیرو

3-جهت نیرو(شعاعی یا محوری)

4-خود میزانی

5-سرعت

6-دقت

7-صدا

8-صلبیت(یعنی عدم تغییر پلاستیک)

9-حرکت محوری:

هرگاه شفت در معرض حرارت توربین بخار باشد به لحاظ انبساط طولی از رولر استفاده می شود و در رولر استوانه ای(سیلندر)

10-مونتاژ و دمونتاژ:

مخروطی,سوزنی و کف گرد ساده,شیار عمیق,تماس زاویه ای و شبکه ای بیرون آورن مشکل

تذکر مهم:

ایجاد گرما و سروصدا و مقاومت زیاد در دوران و عدم دقت(از دست دادن دقت)نشانه ی خرابی برینگ است.

علل تعویض برینگ ها:

1-خستگی

2-سایش به علت نفوذ گرد و غبار

3-شکستن قفسه

4-تغییر شکل

5-پلاستیک بخاطر بارهای سنگین و ضربه ای شیشه کمترین تغییر شکل را در موارد دارد.