بلبرینگ تماس زاویه ای

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | پنجشنبه 19 فروردین 1400 |

بلبرینگ های تماس زاویه ای (Angular Contact Ball Bearings)

حلقه های داخلی و بیرونی این نوع بلبرینگ ها نسبت به یکدیگر زاویه ای می سازند که امکان تحمل بارهای شعاعی و محوری همزمان را توسط آنها فراهم می کند. هر قدر زاویه تماس بلبرینگ بزرگتر باشد، قدرت تحمل بار محوری آن بیشتر می شود. تولیدات مختلف این بلبرینگ ها عبارتند از:

  • بلبرینگ های تماس زاویه ای یک ردیفه
  • بلبرینگ های تماس زاویه ای دو ردیفه
  • بلبرینگ های با چهار نقطه تماس

 

بلبرینگ های تماس زاویه ای، یک ردیفه

 Single Row Angular Contact Ball  Bearings

این نوع بلبرینگ ها علاوه برتحمل بار شعاعی، بار محوری را در یک جهت می توانند تحمل کنند. اعمال بار شعاعی بر بلبرینگ باعث ایجاد یک نیروی محوری نیز می شود که باید به طریقی مهار شود. به همین دلیل معمولاً این نوع بلبرینگ ها به صورت دوتایی بکار برده می شوند.
بلبرینگ های تک ردیفه تماس زاویه ای معمولاً به دو صورت استاندارد تولید می شوند:
گروه اول بدون پسوند در جلوی شماره اصلی خود برای مواقعی استفاده می شوند که بلبرینگ به صورت تکی در موقعیت خود نصب می شود.
گروه دوم با پسوند CB در مواردیست که بلبرینگ به صورت دوتایی نصب می شود. این گروه که عموماً اندازه های بزرگ بلبرینگ ها را شامل میشود به گونه ای جهت مصارف عمومی با یکدیگر مطابقت داده شده اند که بعد از نصب به لقی دلخواه از پیش تعیین شده رسیده و توزیع بار بر روی آنها به طور یکنواخت صورت گیرد.

در پسوند CB فوق الذکر،C  نشان دهنده وجود لقی، B معرف مقدار آنست. لقی های کمتر با CC و بالاتر با CA مشخص می شوند. وجود بار اولیه در برینگ نیز با علامت GC , GB, GA مشخص می شود.
استفاده از دو بلبرینگ تماس زاویه ای در یک محل همان گونه که قبلاً گفته شد به خاطر موقعیت دهی محوری شافت از دو سمت و نیز در مواقعی است که استفاده از یک برینگ برای مقدار بار اعمال شونده کافی نباشد.
ترتیب قراردهی آنها می تواند به صورت:
پشت سرهم جهت تحمل بار در یک سمت و توسط هر دو برینگ،
روبرو جهت تحمل بار از دو طرف و از هر طرف توسط یک برینگ،
پشت به پشت جهت تحمل بار از دو طرف توسط یک برینگ می باشد.
حالت اخیر از استحکام بیشتری برخوردار بوده و برای تحمل بارهای ممان مناسب تراست.

طراحی ترتیب قراردهی برینگ ها

طراحی داخلی این نوع بلبرینگ ها به نحوی است که باید به صورت دوتایی بکار برده شوند. دو برینگ باید به گونه ای جفت شوند که بعد از نصب به  لقی یا بار اولیه  دلخواه برسند.
تنظیم درست و انتخاب بار اولیه یا لقی صحیح در نحوه کارکرد برینگ تأثیر بسیار دارد.
بعنوان مثال در صورت انتخاب لقی زیاد نمی توان از تمام توانایی برینگ در تحمل بار استفاده کرد و نیز استفاده از بار اولیه بیش از حد موجب بالا رفتن اصطکاک و گرما میشود.
لازم به تذکر است که در بلبرینگ های تکه ردیفه تماس زاویه ای اگر رابطه Fa / Fr≥ 1 نسبت بار محوری به شعاعی برقرار نباشد، بلبرینگ کارکرد مناسبی نخواهد داشت.
در مورد بلبرینگ های دوتایی که به صورت روبرو یا پشت به پشت قرار گرفته اند باید متذکر شد که عدم اعمال نیرو به یک برینگ موجب بروز صدا، گسیختگی در لایه روانکار و افزایش تنش در قفسه می گردد. در صورت وجود چنین حالتی برینگها نباید دارای لقی باشند.

 

بلبرینگ های تماس زاویه ای دو ردیفه

Double Row Angular Contact Ball Bearings

این نوع بلبرینگ ها از نظر طراحی، نظیر دو بلبرینگ تماس زاویه ای تک ردیفه است که به صورت پشت به پشت جفت شده باشند، فقط در مقایسه از پهنای آن کاسته می شود. این بلبرینگ ها قادر به تحمل بارهای شعاعی سنگین و بارهای محوری از هر دو جهت بوده و زاویه تماس در اکثریت آنها 32º است.
یک دسته از این نوع برینگ ها که با پسوند A مشخص می شوند، به علت عدم داشتن شیار ساچمه خور قادر به تحمل بار محوری از دو طرف است و پنجره ساچمه آنها پلی آمیدی (فیبری) است. نوع بدون پسوند دارای شیار ساچمه خور بوده و پنجره ساچمه آنها فولادی یا برنجی است.
برینگهای با پسوند E به علت داشتن شیار ساچمه خور ونتیجتاً ساچمه بیشتر، دارای قدرت تحمل بار بالاتری هستند .بلبرینگ های مورد بحث کلاً با دو نوع کاسه نمد پلاستیکی و فلزی تولید می شوند و لقی داخلی آنها محوری است.
پنجره ساچمه این نوع برینگ ها همانگونه که قبلاً گفته شد در سه نوع پلی آمیدی (فیبری) جهت کارکرد برای دماهای تا 120ºc، فولادی و برنجی تولید میشوند.

نکته مهم در نصب
در موقع نصب آن دسته از این نوع بلبرینگ ها که دارای شیار ساچمه خور هستند، باید بلبرینگ طوری نصب شود که بار محوری سنگین تر متوجه طرفی شود که شیار مزبور وجود ندارد.
 

بلبرینگ های با چهار نقطه تماس

Four Point Contact Ball Bearings
شیار ساچمه این نوع بلبرینگ ها که در حقیقت یک نوع بلبرینگ تک ردیفه تماس زاویه ای است به گونه ایست که بلبرینگ را قادر به تحمل بار محوری از دو طرف می سازد.
فضای محوری مورد نیاز برای نصب این نوع بلبرینگ ها کمتر از فضای مورد نیاز برای نصب بلبرینگ های دو ردیفه است.
زاویه تماس این نوع بلبرینگ ها 35º  بوده و حلقه داخلی آنها دو تکه است که این امر امکان استفاده از تعداد ساچمه بیشتر و در نتیجه افزایش قدرت تحمل بار را فراهم آورده است. جهت جلوگیری از چرخش حلقه بیرونی در داخل محفظه، اندازه های بزرگ آنها را با دو جای خار تولید کرده اند. (پسوند  (N2
مقدار ناهمراستایی مجاز در این برینگ ها بسیار محدود بوده (به اندازه بلبرینگ های شیارعمیق) و هر گونه ناهمراستایی منجر به افزایش صدای برینگ می شود.
اگر این نوع بلبرینگ در کاربرد با برینگ شعاعی دیگر به گونه ای جفت شده باشد که مثل یک بلبرینگ کف گرد عمل کند و نیز با لقی شعاعی در داخل محفظه نصب شده باشد، هیچ گونه ناهمراستایی مجاز نیست. لقی داخلی آنها ازنوع محوری است. همچنین پنجره ساچمه آنها بیشتر برنجی بوده و بعضی از انواع آنها با پنجره ساچمه پلی آمیدی نیز تولید می شوند