گیرپاژ بلبرینگ

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | جمعه 21 آبان 1395 |

گيرپاژ بلبرينگ Seizure

تعريف: به پديده اي اطلاق مي شود که طي آن اجزاء بلبرينگ به علت حرارت غيرعادي يا زبري سطوح، ذوب و به يکديگر مي چسبند به طوري که بلبرينگ ديگر قادر به چرخش نخواهد بود. با ظهور اين امر، استفاده از بلبرينگ ديگر ممکن نيست زيرا سختي کاهش يافته و چرخش آرام بر روي سطوح ناهموار ممکن نمي باشد.


علت:
حرارت غير عادي به علت روانکار نامناسب، بار اوليه زياد يا تماس نامناسب اجزاء غلتشي با شيار خود به گونه اي که با خنک کاري و يا روانکاري قابل جبران نباشد.

روش اصلاح:
بسته به شرايط کاري بلبرينگ عوامل مختلفي ممکن است سبب بروز مشکل مذکور شده که بايد ضمن بررسي، راه حل متناسب با آن انتخاب شود.