ویسکوزیته روغن

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | شنبه 6 آذر 1395 |

ویسکوزیته روغن پایه Base oil viscosity

ویسکوزیته به مقاومت سیال (روانکار) در مقابل جاری شدن اطلاق می گردد. اهمیت ویسکوزیته روغن پایه (که 85 تا 90 درصد وزن گریس را تشکیل می دهد). برای دارا بودن قدرت لازم جهت جدا نگه داشتن اجزاء برینگ از تماس مستقیم با یکدیگر در قسمت محاسبه طول عمر برینگ به عنوان ضریب a3 آورده شده است. مقدار آن غالباً بین 15mm2/S تا 500mm2/S در دمای 40ºC است. (دمای مبنای سنجش ویسکوزیته روغن در دو دمای استاندارد 40ºC و 100ºC تعیین شده است).