لکه دار شدن بلبرینگ

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | چهارشنبه 18 فروردین 1400 |

لکه دار شدن بلبرينگ

تعريف: پديده اي است که طي آن گيرپاژهاي کوچک روي سطوح چرخشي متمرکز مي گردد.
طي اين پديده بخش هايي از سطح بلبرينگ در اثر حرارت ناشي ازاصطکاک ذوب شده به طوري که بعضي سطوح به نحو قابل ملاحظه اي ناهموار مي گردند.

لکه دار شدن بلبرینگ


علل:
1) حذف فيلم روغن و توقف چرخش جزء غلتشي به علت استفاده از روانکار نامناسب و سرخوردن آن بر روي شيار غلتک.
2) در بلبرينگ ها، لکه از سرخوردن ساچمه ها ايجاد مي شود و در رول بلبرينگ ها اين امر بيشتر در هنگام ورود و خروج غلتک ها به نقطه اثر نيرو پديد مي آيد.

روش اصلاح:
1) تجديد نظر و بهبود تشکيل فيلم روغن.
2)استفاده از روانکار مخصوص فشار بالا.
3)اتخاذ روشهايي جهت ممانعت از سرخوردن. (با کاهش لقي داخلي)