عوامل موثر در انتخاب بال اسکرو

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | چهارشنبه 5 تير 1398 |

عوامل موثر در انتخاب بال اسکرو

بال اسکرو

۱- میزان بار مکانیکی که قرار است بر سیستم اعمال شود.
۲- دقت مورد نیاز
۳- تجهیزات مورد استفاده برای جاسازی و نصب.
۴- شرایط محیطی محل استفاده