علل خرابی بلبرینگ ها

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | چهارشنبه 2 تير 1400 |

با توجه به نقش مهم بلبرينگ هاي غلتشي در ماشين آلات گوناگون، اهميت شناخت علل خرابي آنها و ممانعت از بروز آن ضروری می باشد. متأسفانه عدم حصول بلبرينگ به طول عمر محاسبه شده امري غيرعادي نيست. دلايل زيادي براي اين امر ممکن است وجود داشته باشد. نظير:

- مقدار بار بيشتر ازحد پيش بيني شده
- روانکاري ناقص يا نامناسب
- استفاده نادرست
- آب بندي غير مؤثر
- انطباق خيلي فشرده و در نتيجه لقي داخلي کمتر از حد لازم

هر يک از عوامل فوق الذکر تأثير خاص خود را بر روي بلبرينگ گذاشته که درنتيجه با بررسي يک بلبرينگ معيوب در بسياري موارد مي توان علت خرابي آن را شناسايي نموده و از بروز مجدد آن جلوگيري کرد