علت ارتعاش بلبرینگ

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | چهارشنبه 26 خرداد 1400 |

علت ارتعاش بلبرینگ چیست ؟

 

علت

روش اصلاح

1. ورود مواد زائدی مانند خاک و دوده به داخل برینگ.

پاک کردن محفظه برینگ. تعویض کاسه نمدهای فرسوده یا بهبود سیستم آب بندی جهت حفاظت کافی برینگ.

2. ورود مواد خورنده ای نظیر آب، اسید، رنگ به داخل برینگ.

نصب حفاظ یا فلینجر، بهبود سیستم آب بندی.

3. غیر مدور بودن سوراخ محفظه. تاب برداشتگی محفظه. ناهموار بودن سطح زیر آن، کوچک بودن سوراخ آن.

کنترل و تمیز کردن سوراخ محفظه. در صورت لزوم تغییر قطر سوراخ به اندازه مناسب. اطمینان از هموار بودن سطح زیر محفظه.

4. عدم زدودن مواد زائد از داخل محفظه قبل از جازدن برینگ در آن.

شستشوی دقیق برینگ. روانکاری با روانکار تازه.

5. کوچک بودن قطر شافت. سفت نبودن بوش تبدیل به اندازه کافی.

اصلاح قطر شافت. محکم کردن بوش.

6. بار نامتعادل .

بزرگ بودن سوراخ محفظه.

متعادل نمودن سیستم.

تعویض محفظه با محفظه ای که دارای اندازه سوراخ مناسب باشد.

7. لکه های مسطح روی اجزاء غلتشی ناشی از لغزش. (به علت شروع چرخش سریع).

کنترل چشمی اجزاء غلتشی و تعویض برینگ در صورت مشاهده علائم مذکور. حصول اطمینان از اینکه حداقل بار لازم بر برینگ اعمال می شود.

8. عدم توزیع بار به طور یکنواخت بر روی برینگ به علت تقارن شافت، جای برینگ یا سوراخ محفظه.

اصلاح شافت و محفظه تا حصول تقارن و انطباق مورد نظر. ممکن است استفاده از شافت یا محفظه دیگر ضروری باشد.

9. خمش شافت به علت نامناسب بودن قطر لبه.

ماشین کاری مجدد لبه شافت جهت آزاد نمودن تنشها. احتمال نیاز به جازدن یک حلقه. کنترل صحیح بودن اندازه لبه ها و گوشه ها.

10. عدم سطح اتکای مناسب در داخل محفظه برای برینگ که منجر به کج شدن حلقه بیرونی می شود.

ماشین کاری مجدد لبه محفظه جهت آزاد کردن تنشها. کنترل صحیح بودن اندازه لبه ها و گوشه ها. احتمال نیاز به جازدن یک حلقه.

11. کج شدن شافت و حلقه داخلی.

ماشین کاری مجدد لبه شافت جهت ایجاد اتکای کافی.

12. کج شدن محفظه و حلقه بیرونی.

ماشین کاری مجدد لبه محفظه جهت ایجاد اتکای کافی.

13. همراستایی نادرست خطی یا زاویه ای دو یا تعداد بیشتری شافت کوپل شده سوار بر دو یا تعداد بیشتری برینگ.

اصلاح ناهمراستایی با استفاده از ورقه های فاصله گذار. اطمینان از همراستایی شافت ها بخصوص در مواردی که دو یا سه برینگ بر روی یک شافت نصب است.

14. روش جا زدن نادرست.

تعویض برینگ. عدم اعمال ضربه چکش به هیچ یک از اجزاء برینگ. استفاده همیشگی از یک بوش.

15. بروز ارتعاش در اثر لقی زیاد.

استفاده از برینگ با لقی مناسب. اعمال بار محوری به حلقه بیرونی برینگ غیر ثابت جهت حذف بازی محوری و شعاعی.

16. مرتعش بودن دستگاه.

کنترل متعادل بودن قطعات دوار.

بالانس مجدد دستگاه.

17. سائیده شدن سوراخ محفظه به علت نرمی مواد آن نتیجتاً بزرگ شدن آن و چرخش حلقه بیرونی.

جا زدن یک بوش فولادی در سوراخ محفظه.

ماشین کاری بوش تا حصول به اندازه مناسب.