شماره فنی بلبرینگ ها

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | شنبه 5 تير 1400 |

شماره فنی بلبرینگ ها

جهت شناخت شماره فنی بلبرینگ ها بشاید به این نکته توجه داشت که این شماره ها شامل ترکیبی از اعداد و حروف می باشد که به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند.

  • شماره فنی بلبرینگ های استاندارد
  • شماره فنی بلبرینگ های خاص

 

  • بلبرینگ های استاندارد به طور طبیعی دارای ابعاد استاندارد شده هستند.
  • بلبرینگ های خاص دارای ابعادی مطابق با نیاز کاربر یا مصرف کننده می‌باشند.

ما در اینجا به شماره فنی بلبرینگ های استاندارد خواهیم پرداخت.

شماره فنی بلبرینگ ممکن است شامل:
یک شماره اصلی با پسوند و پیشوند
و یا بدون پسوند و پیشوند باشد
در واقع شماره فنی کامل بلبرینگ یعنی:
شماره اصلی بلبرینگ به همراه پسوندها و پیشوندهای که بر روی جعبه بلبرینگ به صورت کامل ذکر می‌شود.

ولی شماره فنی حک شده بر روی خود بدنه بلبرینگ ممکن است بنا به علت و دلایل ساخت، کامل نوشته و یا حک شده باشد.

شماره فنی بلبرینگ مشخص کننده :

  • نوع بلبرینگ
  • طراحی اصلی بلبرینگ
  • ابعاد خارجی استاندارد بلبرینگ

پسوند ها و پیشوند ها در شماره فنی بلبرینگ مشخص کننده :
اجزای تشکیل دهنده بلبرینگ
طرح بلبرینگ و یا مشخصات متفاوت با طرح اصلی بلبرینگ

شماره فنی اصلی بلبرینگ
همه بلبرینگ های استاندارد دارای یک شماره فنی اصلی هستند که معمولاً شامل:

اعداد
ترکیبی از حروف و اعداد
سیستم استاندارد شماره‌ گذاری بلبرینگ ها که تقریبا برای همه انواع بلبرینگ ها بکار می رود به این صورت است که :

رقم اول یا حرف اول یا ترکیب حروف اولیه مشخص کننده نوع بلبرینگ است.
دو رقم بعدی مشخص کننده سری ابعادی ISO ( ابعاد بلبرینگ ) می‌ باشند که رقم اول آن مشخص کننده سری پهنا یا ارتفاع بلبرینگ ( اندازه B ، T یا H ) و رقم دوم آن مشخص کننده سری قطر خارجی ( اندازه D ) است.
دو رقم آخر شماره فنی بلبرینگ هم مشخص کننده اندازه قطر داخلی بلبرینگ ( اندازه D ) است. البته باید در پنج ضرب شود تا مقدار آن بر حسب میلی متر بدست آید.

 

شماره فنی بلبرینگ ها

استثناهای شماره فنی بلبرینگ ها

در چند حالت خاص

عددی که مربوط به نوع بلبرینگ
و یا عدد اول در سری ابعاد بلبرینگ حذف می‌‌‌ شود
و این اعداد در شکل در داخل پرانتز نشان داده شده‌ اند.

برای بلبرینگ هایی که قطر داخلی آنها کم‌تر از ۱۰mm و یا بزرگ‌ تر یا مساوی ۵۰۰mm باشد، قطر داخلی آنها بر حسب میلی‌متر به صورت جداگانه آورده می‌شود به این صورت که از دیگر شماره‌ های فنی بلبرینگ با یک خط کسری «/ » جدا نوشته می‌شود. برای مثال ۶۱۸/۸ که قطر داخلی ( D=8mm ) یا ۵۱۱/۵۳۰ ( D=530mm ).همچنین این موضوع برای دیگر بلبرینگ های استاندار ۱۵:۱۹۹۸ ISO که قطر داخلی آنها ۲۲ ، ۲۸ یا ۳۲ میلی‌متر است نیز صحیح است. برای مثال ۶۲/۲۲ (D=22mm )
بلبرینگ هایی که دارای قطر داخلی ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۵ ، ۱۷ ( میلی متر ) باشند دو رقم آخر آنها در شماره فنی بلبرینگ به این صورت نشان داده می‌شوند.
۰۰=۱۰mm

۰۱=۱۲mm

۰۲=۱۵mm

۰۳=۱۷mm

در بعضی بلبرینگ های کوچک که قطرداخلی آنها کم‌تر از ۱۰mm باشد، نظیر بلبرینگ های شیار عمیق و خود تنظیم قطر داخلی بلبرینگ بر حسب میلی‌متر در انتهای شماره فنی بلبرینگ بدون جداشدن با خط کسری « / » از بقیه شماره‌ ها آورده می شود. برای مثال ۶۲۹ (D=9mm )
برای بلبرینگی که قطر داخلی آن متفاوت از استاندارد شماره فنی ها باشد، به صورت کد نشده بر حسب میلی‌متر همراه با سه رقم اعشار، در شماره فنی آن بلبرینگ بعد از خط کسری « / » آورده می‌شود. مانند : D=15.875mm ) ۶۲۰۲/۱۵٫۸۷۵ )