رولبرینگ سوزنی

1 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | شنبه 5 تير 1400 |

رولبرینگ های سوزنی (Needle Roller Bearings)

 

در رولبرینگ های سوزنی، غلتک ها به شکل استوانه بوده، ولی قطر آنها به نسبت طولشان کوچک است که علیرغم این ویژگی از قدرت تحمل بار بالایی برخوردار بوده و در مصارفی که فضای موجود کوچک باشد، مناسب هستند.
عدم تماس انتهای غلتک ها با لبه های برینگ موجب اجتناب از تمرکز تنش در گوشه ها می شود. این نوع رولبرینگ ها در انواع مختلف:
با پوسته کشیده شده که می توانند به صورت های ته باز و ته بسته باشند و نیز رولبرینگ های سوزنی با حلقه داخلی یا بدون حلقه داخلی می باشند.
رولبرینگ های سوزنی با پوسته کشیده شده

 Drawn Cup Needle Roller Bearings

همانگونه که از نام آنها پیداست، حلقه بیرونی آنها نازک بوده وکشش عمیق شده است. ضخامت آنها کم و قدرت تحمل زیادی دارند و باید با انطباق تداخلی نصب شوند.
در انواع ته باز و ته بسته (جهت نصب در انتهای شافت) تولید می شوند و حلقه داخلی به طور یکپارچه ندارند، ولی برای اکثر شماره ها حلقه داخلی به صورت مجزا نیز تولید می شود.
فضای خالی زیاد داخل آنها برای روانکاری امکان طولانی کردن فواصل روانکاری را فراهم کرده است. اکثریت آنها به صورت یک ردیفه بوده، ولی بعضی از اندازه های آن به صورت دو ردیفه نیز موجود است.

بیشتر آنها سوراخ مخصوص روانکاری نیز دارند (پسوندAS1). رولبرینگ های سوزنی با کاسه نمد لاستیکی نیز تولید می شوند که جنس آن ازلاستیک مصنوعی یا پلی اورتان است و در دمای20ºc  - الی  100ºc+ کارکرد دارند. ناهمراستایی زاویه ای به علت طراحی خاص آنها تا حدودی امکان پذیر است.
ازآنجائی که سنجش دقت ابعاد رولبرینگ های سوزنی قبل از نصب در داخل محفظه و بر روی شافت امکان پذیر نیست از یک اندازه گیر با جداره ضخیم استفاده می شود.
جدول اندازه های این حلقه، مناسب برای هر قطر داخلی رولبرینگ سوزنی FW در جدول زیر آورده شده است. رولبرینگ را در داخل حلقه مزبور جا زده و سپس با استفاده از درن اندازه گیر مقدار انحراف از اندازه اسمی قطر داخلی رولبرینگ سنجیده می شود.

Dimensions for drawn cup needle roller bearings

Deviations from

Nominal inside

diameter

Gauge ring

Bore

diameter

Outside

diameter

Bearing

Inside

diameter

low

high

(measured)

D

FW

 

mm

mm

 

mm

+6

+10

+10

+24

+28

+28

6,484

7,984

8,984

6,5

8

9

3

4

5

+10

+13

+13

+28

+31

+31

9,984

10,980

11,980

10

11

12

6

7

8

+13

+13

+16

+16

+31

+31

+34

+34

12,980

13,980

15,980

17,980

13

14

16

18

9

10

12

12

+16

+16

+16

+34

+34

+34

18,976

19,976

20,976

19

20

21

13

14

15

+16

+16

+16

+34

+34

+34

21,976

22,976

23,976

22

23

24

16

17

18

+20

+20

+20

+41

+41

+41

25,976

27,976

31,972

26

28

32

20

22

25

+20

+20

+25

+41

+41

+50

34,972

36,972

41,972

35

37

42

28

30

35

+25

+25

+25

+50

+50

+50

46,972

51,967

57,967

47

52

58

40

45

50

+30

+30

+60

+60

62,967

67,967

63

68

55

60


محدوده مجاز این انحراف نیز در جدول زیر آورده شده است، لذا درمواردیکه از دو رولبرینگ در کنار هم استفاده می شود، اگر بخواهیم توزیع بار یکسان روی آنها داشته باشیم، مقدار انحراف از اندازه اسمی قطر داخلی هر دوی آنها باید یکسان باشد.

Shaft and housing tolerances

   

Tolerances

Housing material1)

Shaft seating

For inner ring

Raceway on

The shaft

Housing bore

Seating2)

 

k5 (j6)

k5 (j6)

h5 (h6)

h5 (h6)

N6 (n7)

R6 (R7)

Steel, cast iron

Light alloy


اکثریت این نوع رولبرینگ ها با پنجره ساچمه های فولادی نازک یا معمولی تولید می شود و در موارد ویژه نوع فیبری آنها نیز ممکن است موجود باشد.
به علت نازک بودن دیواره این نوع رولبرینگ ها، دقت ابعادی سوراخ محفظه از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورتیکه تلورانس محفظه مطابق مقادیر جدول بالا باشد، رولبرینگ به انطباق تداخلی لازم خواهد رسید. محل قرارگرفتن برینگ بر روی شافت نیز باید با دقت ماشین کاری شود.
این نوع رولبرینگ ها اصولاً از جنس فولادهای کربن – کرومی بوده و ضمن دارای بودن ضخامت کم از قدرت تحمل بار زیادی برخوردار هستند و بسته به نوع کاربرد ممکن است حلقه داخلی داشته یا نداشته باشند.
در صورت امکان، بکار نبردن حلقه داخلی از کاربرد آن بهتر است، زیرا در اینصورت می توان قطر شافت را بزرگتراختیار کرد و در نتیجه سیستم از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود، اما به هر حال در مواردی که نتوان محل قرار گرفتن برینگ بر روی شافت را به اندازه مناسب سخت کاری و سنگ زنی کرد، باید از حلقه داخلی نیز استفاده شود.

رولبرینگ های سوزنی

Needle Roller Bearings

این نوع رولبرینگ در انواع یک ردیفه و گاهی دو ردیفه، با تنوع در لبه های یکپارچه داخلی یا بیرونی و در بعضی موارد با شیار و سوراخ مخصوص روانکاری تولید می شوند. بعضی از انواع این رولبرینگ ها با کاسه نمد لاستیکی نیز تولید می شوند.
اصلاح در خط تماس بین شیار و غلتک مسئله تنش های لبه ای را به حداقل رسانده و امکان یک ناهمراستایی زاویه ای کوچک بین شافت و محفظه را فراهم می کند. پنجره ساچمه آنها می تواند از جنس ورقه فولادی نازک یا معمولی و در بعضی سری ها فیبری باشد.
شیار غلتک در حلقه داخلی آنها پرداخت شده و بعد از نصب نیز باید پرداخت دقیق شوند. در آن دسته از رولبرینگ ها که حلقه داخلی ندارند، انتخاب تلورانس مناسب برای شافت موجب رسیدن به لقی مناسب در برینگ بعد از نصب می شود. در جدول زیر کلاسهای مناسب این تلورانس ها آورده شده اند.

Shaft tolerances for needle roller bearings

Without inner ring

Tolerance for shaft raceway to give

Radial internal clearance

Nominal

diameter

Greater than

Normal

Normal

Less than

Normal

incl.

FW

Over

-

mm

g6

f6

f6

h5

h5

g5

k5

k5

k5

65

80

160

-

65

80

e6

e6

e6

g5

g5

f6

k5

j5

j5

180

200

250

160

180

200

e6

d6

f6

f6

h5

g5

315

400

250

315