درآوردن بلبرینگ

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | چهارشنبه 26 خرداد 1400 |

در آوردن (برینگ) Dismounting

برینگ بعد از درآوردن باید سالم باشد تا مجدداً مورد استفاده قرار گیرد، نیروی لازم جهت درآوردن آن هیچگاه نباید به اجزاء غلتشی اعمال شود. در برینگ های تفکیک شدنی حلقه ها مستقل از یکدیگر در آورده شده و کار راحت است، ولی در برینگ های تفکیک نشدنی، حلقه ای که انطباق شل تری دارد، باید نخست درآورده شود. جهت درآوردن حلقه هایی که با انطباق تداخلی جا زده شده اند از وسایلی که شرح آنها در ذیل آورده می شود، باید استفاده کرد:

برینگهای با سوراخ داخلی استوانه ای Bearings with cylindrical bore

برینگهای کوچک را می توان با ضربه های ملایم به یک خار مخروطی در جوانب یکی از حلقه ها، یا با «پولی کش» در آورد.
در آوردن حلقه بیرونی از داخل محفظه در صورتی که سوراخهای روزه شده ای در لبه های مجاور برینگ جهت ورود پیچ تعبیه شده باشد، راحت تر است.
برینگهای بزرگتر که با انطباق تداخلی نیز جا زده شده باشند به نیروی بیشتری برای درآوردن احتیاج دارند؛ بخصوص در مواردی که بعد از زمان کارکرد طولانی، خوردگی ناشی از خراش در محل قرار گرفتن برینگ روی ژورنال بوجود آمده باشد. استفاده از سیستم های تزریق روغن، این عمل را بسیار تسهیل می کند.
گرمکن های مخصوصی Heaters جهت در آوردن رولبرینگ های استوانه ای بدون لبه یا فقط با یک لبه ساخته شده اند که قادر به گرم کردن سریع حلقه داخلی بدون گرم شدن شافت است، لذا حلقه منبسط شده، براحتی در آورده می شود.
چرخش پیچ، برینگ را به بیرون هل می دهد. پولی کش با چرخش پیچ نیرو به حلقه ایکه درگیر است منتقل شده، برینگ را بیرون می کشد.
در آوردن حلقه داخلی رولبرینگ های استوانه ای سری NUP, NJ, NU یا حلقه های داخلی بزرگ تا قطر سوراخ داخلی 400 میلیمتر با استفاده از حلقه کششی حرارتی با صرفه و ساده است.
این وسیله یک حلقه شکاف دار از جنس یک آلیاژ سبک همراه با دو دستگیره است که قطر داخلی آن به اندازه قطر بیرونی حلقه برینگ است. برای استفاده از آن، حلقه را بین 200ºc تا 220ºc حرارت داده، رینگ داخلی را با آن می گیرند و بیرون می کشند.
جهت اطمینان از انتقال حرارت رضایت بخش از حلقه داخلی برینگ، قبل شروع عمل، آن را با یک لایه روغن مقاوم در برابر اکسیده شدن پوشش می دهند.

برینگ با سوراخ داخلی مخروطی Bearing with tapered bore

با زدن ضربه به گوه، برینگ از روی بوش خارج می شود حلقه پشت بند جهت پرکردن فضای زیر بوش درآوردن برینگ از روی ژورنال مخروطی با تزریق روغن برینگ از روی بستر خود بطور ناگهانی بلند می شود که باید توسط یک مهره، حرکت آن را کنترل نمود. در آوردن برینگ از روی بوش تبدیل، فشار پیستون به حلقه مهار جلوی آن موجب فشار سیلندر به بوش و در آوردن آن از زیر برینگ می گردد. در آوردن برینگ از روی بوش کششی فشار پیستون به برینگ عکس العمل فشار سیلندر به بوش را ایجاد نموده، بوش را از زیر برینگ بیرون می کشد.

نحوه درآوردن برینگ از روی بوش کششی که دارای شیارها و سوراخهای عبور روغن است.
با تزریق روغن به فاصله بین بوش و برینگ اصطکاک تقلیل یافته، با پیچاندن مهره، بوش از زیر برینگ بیرون کشیده می شود.