خزش در بلبرینگ

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | چهارشنبه 18 فروردین 1400 |

خزش در بلبرينگ

 

تعريف: به جابجايي يک حلقه بلبرينگ در حين کار نسبت به شافت يامحفظه اطلاق مي شود.

علت:
خزش به علت انطباق کمتر از اندازه مورد نياز نسبت به حرارت يا بار موجود ايجاد مي شود.

روش اصلاح:
تجديد نظر (افزايش) درانطباق بين حلقه داخلي با شافت و حلقه خارجي با محفظه.