خراش و خش بلبرینگ

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | چهارشنبه 18 فروردین 1400 |

خراش و خش بلبرينگ

تعريف:
خراش شکافي است کم عمق که از لغزش ايجاد مي شود.
خش عارضه ايست ناشي از فشار تماس و دماي بالا در سطوح دوار، بطور کلي خراش هاي شديدتر، سايش در نظر گرفته مي شود.

خراش و خش بلبرینگ


علل:
خش افتادگي سطح جانبي غلتک و لبه حلقه:
1) روانکاري نامناسب در محل تماس
2) بار اوليه بيش از حد
3) وجود مواد زائد
4) بار محوري غيرعادي
خش و خراش بر روي شيارغلتک:
1) چرخش ناقص اجزاء غلتشي
2) روانکاري ناقص
3) وجود مواد زائد

روش اصلاح:
1) خش افتادگي سطح جانبي غلتک و لبه حلقه:
الف- تجديد نظر و اصلاح روانکار و روش روانکاري
ب- کنترل وجود بارغيرعادي
ج- افزايش آب بندي
2) خراش و خش بر روي شيار غلتک:
الف- تجديد نظر و اصلاح روانکار و روش روانکاري
ب- افزايش آب بندي
ج- پاکيزه نمودن شافت و محفظه به اندازه کافي