خرابی قفسه بلبرینگ

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | چهارشنبه 18 فروردین 1400 |

خرابي قفسه بلبرينگ

 

خرابي قفسه بلبرينگ شامل موارد زير مي باشد
1) ترک
بلبرينگ داراي ترک هاي شديد در صورتيکه تحت بار سنگين قرار گيرد از کار خواهد افتاد.
2) تغيير شکل
از آنجائي که قفسه ها از مواد نرم ساخته مي شوند، آسيب پذيري آنها در برابرنيروهاي خارجي يا تماس با قطعات مجاور زياد است.
3) زنگ و خوردگي
اگر بر روي قفسه علائم زنگ زدگي يا خوردگي مشاهده شود، مي توان چنين فرض نمود که حلقه هاي بلبرينگ و اجزاء غلتشي نيز دچار اين عيوب شده است.
4) سايش
همانگونه که قبلاً نيز توضيح داده شد، قفسه تحت شرايط زير قادر به ادامه کار نيست زيرا در حالات مذکور چرخش اجزاء غلتشي با اشکال مواجه خواهد شد:
الف- قفسه اي که حفره هاي مربوط به قرار اجزاء غلتشي آن سائيده شده باشد.
ب- قفسه اي که قادر به نگهداري جزء غلتشي نباشد.
ج- قفسه اي که سطح راهنماي مربوط به حلقه آن نامتقارن يا بشدت سائيده شده باشد.
5) شل شدن پرچ ها
علل اين امرعبارتند از: طريقه نصب غلط، بار ممان، بار متغير، ارتعاش و نظاير آن. بلبرينگ با اين عيب قابل استفاده مجدد نيست.

علت و راه حل:
1) ترک:
الف- کاربرد نادرست.
ب- بارغيرعادي، بار ارتعاشي.
2) تغيير شکل:
الف- کاربرد نادرست.
3) زنگ، خوردگي:
الف- تقويت سيستم آب بندي، کنترل دوره اي روانکار.
ب- فراهم نمودن شرايط لازم جهت ممانعت از زنگ زدن بلبرينگ در انبار کردن آن.
4) سايش:
الف- کمبود روانکار يا نامناسب بودن آن: بررسي و بهبود روانکار و روش روانکاري.
ب- آلودگي توسط مواد زائد: بهبود سيستم آب بندي.
5) شل شدن و بريدگي پرچ:
الف- نصب ناصحيح بلبرينگ: اصلاح انحراف آن.
ب- بار شديد يا ارتعاشي :مشاوره با کمپاني سازنده