تغییر رنگ بلبرینگ ها و روش اصلاح ان

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | چهارشنبه 2 تير 1400 |

تغيير رنگ بلبرينگ

تعريف: تغيير رنگ پديده ايي است که طي آن سطح بلبرينگ به علت زنگار يا حرارت حاصله از چرخش تغيير رنگ ميدهد.

علل:
1) افت خاصيت روانکار يا چسبندگي مواد زنگي به سطح بلبرينگ. بعضي از اين مواد را مي توان بوسيله يک حلال پاک کرد.
2) يک تغيير رنگ قهوه اي سطوح غلتشي يا لغزشي، از پودرهاي اسيدي حاصل از سايش در حين کار حاصل مي شود. در حالت عمومي، اين پودرها به صورت يکنواخت به سطح بلبرينگ مي چسبند.

روش اصلاح:
تغيير رنگ مي تواند به صورتهاي : زنگ زدگي، ايجاد حفره، خوردگي و تغيير رنگ حرارتي تقسيم شود. زنگار مي تواند توسط يک حلال آلي استون زدوده شود. با بررسي ميکروسکوپي ملاحظه مي شود که حفره هاي الکتريکي از تخليه الکتريکي حاصل مي شود.
در صورتي که ناهمواري سطحي با کشيدن کاغذ سنباده پاک نشود به آن رنگ يا خوردگي گفته مي شود و در صورتيکه پاک شود تغيير رنگ حرارتي اطلاق ميگردد.


الف- بهبود انتقال حرارت از بلبرينگ
ب- بهبود روانکار
ج- تجديد نظرو بهبود شرايط کاري بلبرينگ