بلبرینگ های ایگرگی

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | چهارشنبه 26 خرداد 1400 |

مجموعه برینگ های ایگرگ


Y-Bearing units
Eccentric locking collar
But also available with
Cylindrical locking collar
Adapter sleeve or grub
Screw locking.
طوقه قفلی نامتقارن، با طوقه قفلی متقارن، بوش تبدیل و پیچ بی سر نیز تولید می شوند
منظور از مجموعه، بلبرینگ ایگرگ همراه با محفظه Housing است. مجموعه ساده و اقتصادی بوده و در ماشین آلات کشاورزی، راهسازی، نساجی، تسمه نقاله، صنایع غذایی و بسته بندی کاربرد دارد. بلبرینگ آن در اصل مانند بلبرینگ شیار عمیق است که در دو طرف کاسه نمد داشته و سطح حلقه بیرونی آن قوسی شکل است. محفظه نیز از جنس چدن یا فولاد بوده و در اشکال مختلف تولید می شود و سوراخ داخل آن یعنی محل نشستن برینگ جهت تطابق با آن قوسی شکل است.
مجموعه، ناهمراستائی های اولیه شافت را می تواند جبران کند، ولی قادر به حرکت در امتداد محوری نیست. لذا در استفاده از این نوع برینگ ها، طول شافت باید کوتاه بوده و در ضمن در زیر محفظه، واشرهای فلزی موجدار گذاشته شود تا بلبرینگ در معرض تنشهای اضافی، ناشی از عوامل مختلف نظیر انبساط حرارتی قرار نگیرد.


بلبرینگ ایگرگ Y-Bearings
همانگونه که قبلاً گفته شد، این نوع بلبرینگ ها، نوع تغییر شکل یافته بلبرینگ های شیار عمیق هستند. انواع مختلف آن بر اساس روش تثبیت شافت به دسته های ذیل تقسیم می شوند:
- بلبرینگ با طوقه قفلی نامتقارن Eccentric locking collar و پیچ بی سر در مواردی استفاده می شود که جهت چرخش شافت ثابت است. حلقه داخلی آنها نیز در دو نوع کشیده شده از یک سمت و دو سمت تولید می شود. (این حلقه کشیده شده به تثبیت بهتر شافت کمک می کند). هر دو سری در حلقه بیرونی خود سوراخهای مخصوص روانکاری دارند. طوقه قفلی نیز همراه با پیچ بی سری که در آن تعبیه شده باعث تثبیت بیشتر شافت می شود.
- بلبرینگ با سیستم قفل کننده پیچ بی سر Grub (set) Screw locking:
این سری در برینگ داخلی خود دو پیچ بی سر دارند که بدین وسیله باعث تثبیت برینگ می شود.
این بلبرینگ در مواردیکه جهت چرخش شافت متغیر باشد، مناسب است. حلقه داخلی از دو طرف کشیده شده (محکم نگه داشتن بهتر شافت) و دو سوراخ مخصوص روانکاری نیز در حلقه بیرونی وجود دارد. (نوع بدون سوراخ روانکار نیز تولید می شود).
- بلبرینگ با بوش تبدیل:
سریهای خاصی از این برینگها به منظور کاربرد در مواردیکه جهت دوران تغییر می کند و سرعت زیاد و چرخش آرام مورد نیاز باشد با بوش تبدیل تولید می شوند. این سری با سوراخ مخصوص روانکاری یا بدون آن تولید می شوند. بوش تبدیل همراه با مهره و واشر قفلی آن نیز فسفاته شده هستند.
- تثبیت (موقعیت دهی) با انطباق تداخلی:
سریهای خاصی نظیر 1763(00)-2RS1 , 1762(00)-2RS1 با انطباق تداخلی جا زده می شوند. معمولاً بدون سوراخ روانکار تولید می شوند، ولی با سوراخ نیز می تواند ساخته شود (پسوند B). در سرعتهای بالا وقتی جهت دوران متغیر باشد، استفاده از این نوع مناسب است.
بلبرینگ های مورد بحث معمولاً برای شافت های متریک از اندازه قطر 12mm الی 100mm و شافت های اینچی 8/5 الی 4 تولید می شوند. تمامی آنها کاسه نمد داشته و با گریس مناسب نیز پر شده اند.
کاسه نمدها در بلبرینگ های ایگرگ کلاً از نوع مالشی rubbing seals بوده و ممکن است اندکی از نظر طراحی با هم تفاوت داشته باشند.
کاسه نمدهایی که در سریهای YAJ2, YAR2, YEL2, YET2 مصرف می شوند شامل یک واشر فولادی پرس شده و یک لایه لاستیک ولکانیزه شده است. (1)
لایه فلزی فاصله خیلی کمی را با حلقه داخلی تشکیل می دهد، ولی لایه لاستیکی که در پشت لایه فلزیست به حلقه داخلی مماس است. در شرایط محیطی آلوده تر یک لایه محافظ اضافی که از جنس فولاد بوده، در جلوی کاسه نمدهای بلبرینگ قرار می گیرد و به حلقه داخلی می چسبد (2) این لایه به نام فلینجر Flinger معرفی می گردد (پسوند 2F در جلوی برینگ).
تحت شرایط باز هم مشکل تر می توان از محافظهایی که فلینجر توپر Flocked Flinger نامیده شده و شامل یک فولاد پرسی روکش شده با یک لایه پلی آمیدی است در جلوی کاسه نمدهای خود برینگ استفاده نمود.
آب بندی این نوع کاسه نمدها در برابر رطوبت، گل، خاک و ماسه و نظایر آن بسیار مؤثر است. در بعضی از سریها نظیر 17262(00) نیز استفاده از کاسه نمدهای لاستیکی معمولی (RS1) مرسوم است (4). کاسه نمد شامل یک واشر فولادی است که با لایه لاستیک ولکانیزه، روکش شده است.
قفسه این برینگ ها اکثراً فیبری بوده و در بعضی سریهای بزرگ 3620(00) فولادیست. سرعت مبنای بلبرینگ های مورد نظر بستگی زیادی به طرز قراردهی آنها بر روی شافت و نوع کاسه نمد آن دارد. جدول مقادیر سرعت مبنا در زیر صفحه آورده شده است.
قابلیت تحمل بار محوری نیز بستگی زیادی به نوع تثبیت برینگ بر روی شافت دارد. برینگهای با طوقه قفلی نامتقارن یا پیچ بی سرتا 20% بار دینامیکی مبنا، قدرت تحمل بار محوری را دارا هستند. در برینگهایی که بوش تبدیل دارند، این مقدار بستگی به گشتاور مصرف شده در بستن مهره دارد که اگر این مقدار معادل مقادیر توصیه شده، قدرت تحمل بار محوری به 15 تا 29 درصد بار دینامیکی می رسد. در برینگهایی که با انطباق تداخلی جازده می شوند، مقدار تحمل بار محوری به موقعیت محوری برینگ بستگی دارد و بهرحال نباید از 0.25 بار استاتیکی مبنا تجاوز کند.


بار دینامیکی معادل برینگ Equivalent dynamic bearing load
جدول سرعت مبنا در بلبرینگهای ایگرگ

Speed ratings for Y-bearings

Speed ratings for bearings of series

 

Bore

 

17263(00)

17262(00)

3620(00)

YET 2, YEL2, YAR 2, YAJ 2

diameter

 

 

 

h11

h9

h8

h7

h6

d

 

 

 

 

 

 

 

r/min

mm

-

-

-

-

13 000

12 000

-

-

-

950

950

950

1 500

1 500

1 500

4 300

4 300

4 300

6 000

6 000

6 000

9 500

9 500

9 500

12

15

17

-

7 500

6 300

10 000

8 500

7 500

8 500

7 000

6 300

850

700

630

1 300

1 000

900

3 800

3 200

2 800

5 300

4 500

4 000

8 500

7 000

6 300

20

25

30

6 000

5 000

4 500

6 300

5 600

5 000

5 300

4 800

-

530

480

430

750

670

600

2 200

1 900

1 700

3 400

3 000

2 600

5 300

4 800

4 300

35

40

45

4 300

-

-

4 800

-

-

-

-

-

400

360

340

560

500

480

1 600

1 400

1 300

2 400

2 000

1 900

4 000

3 600

3 400

50

55

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

280

240

430

400

360

1 100

1 000

900

1 700

1 600

1 400

3 000

2 800

2 400

65

70

80

-

-

-

-

-

-

200

190

320

300

800

750

1 200

1 100

2 000

1 190

90

100

 

 

Grub screws, hook spanners, tightening torques

Bearings with adapter sleeve

Bearings with

grub screw  locking

Bearings with

eccentric locking collar

Bore

diameter

Tightening

Hook spanner

Grub screw

Grub screw

d

torque

for

for

Tightening

Dimension

Tightening

Dimension

 

 

 

holding

tightening

torque

across

torque

across

 

 

 

 

 

flats of

hexagonal

flats of

hexagonal

 

max

min

 

 

 

socket

 

socket

 

 

Nm

 

 

Nm

mm

Nm

mm

mm

 

 

-

-

-

-

-

-

4

4

4

3

3

3

4

4

4

3

3

3

12

15

17

17

28

40

13

22

33

HN 2

HN 3

HN 4

HN 4

HN 5

HN 6

4

4

4

3

3

3

4

4

6,5

3

3

4

20

25

30

56

80

47

70

HN 5

HN 6

-

HN 7

HN 8

-

4

6,5

6,5

3

4

4

16,5

16,5

16,5

5

5

5

35

40

45

 

 

-

-

-

-

-

-

16,5

16,5

16,5

5

5

5

16,5

16,5

16,5

5

5

5

50

55

60

 

 

-

-

-

-

-

-

16,5

28,5

28,5

5

6

6

-

-

-

-

-

-

65

70

75

 

 

-

-

-

-

-

-

28,5

28,5

28,5

6

6

6

-

-

-

-

-

-

80

90

100

 

 

Calculation factors

dynamic

   

 

Y

X

Y

X

e

 

2

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,56

0,56

0,56

0,56

0,56

0,56

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0,22

0,24

0,27

0,31

0,37

0,44

0,025

0,04

0,07

0,13

0,25

0,5

P=XF+YFa
Fr نیروی شعاع، Fa نیروی محوری و Y, X ضرایبی هستند که مقادیر آنها در جدول بالا داده شده است.


بار استاتیکی معادل برینگ Equivalent static bearing load
Po=0.6Fr+0.5Fa
اگر به نتیجه Po<Fr برسیم، Po را مساوی Fr باید در نظر گرفت.
مجموعه واحد رولبرینگ های ایگرگ
Y-Bearing units
همانگونه که قبلاً گفته شد یک واحد فوق الذکر شامل بلبرینگ ایگرگ و یک محفظه Housing می شود. در مورد بلبرینگها در قسمت قبل صحبت شد. و در این قسمت، خصوصیات محفظه ها بررسی می گردد.


محفظه بلبرینگ های ایگرگ Y-Bearing housings
این محفظه ها در انواع پایه دار Plummer block فلانژی Flanged و Takeup از جنس چدن خاکستری تولید می شود. جنس فولادی نوع فلانژی نیز تولید می شود.
در بارهای سنگین، نوع چدنی از فولادی مناسب تر بوده و دارای نازل مخصوص روانکاری بهمراه شیار در داخل سوراخ خود (جای قرار برینگ) است. نوع فولادی دو تکه بوده، دارای سیستم های روانکاری نبوده و جهت جلوگیری از زنگ زدگی گالوانیزه می شود.
محفظه ها کلاً در (9) طراحی مختلف تولید می شوند. در محفظه ها از وسیله ای به نام ته گیر End cover می توان استفاده کرد که از آن جهت مهار انتهای شافت استفاده می شود. این ته گیرها از جنس پلاستیک بوده و در شیار تعبیه شده در سوراخ محفظه جازده می شوند.
ناهمراستایی مجاز در آنها تا 5º ± بوده و این مقدار در نوع چدنی که روانکاریهای مکرر مورد نیاز باشد به 2º ± می رسد، زیرا در غیر اینصورت شیار مخصوص روانکاری در داخل سوراخ محفظه با سوراخهای روانکاری در روی بلبرینگ منطبق نمی شوند.
قدرت تحمل بار در محفظه های چدنی به اندازه خود بلبرینگ محفظه است، اما نوع فولادی آنها معمولاً چنین توانایی ندارند. مقدار بار شعاعی مجاز نیز در محفظه های پایه دار 30% و در فلانژی ها 50% مقدار بار مجاز شعاعی است.
در مواردیکه رطوبت و آلودگی زیاد یا سرعت دورانی بالا باشد یا دمای محیط بالای 70ºc باشد، توصیه می شود از محفظه های چدنی استفاده شود، زیرا وسایل روانکاری مجدد در آنها مهیاست. قبل از هر بار روانکاری، نازل گریس خور باید کاملاً تمیز شود. در نصب مجموعه مورد بحث، بلبرینگ قبل از تثبیت محفظه بر روی تکیه گاه خود نباید بر روی شافت جازده شود.