اجزای تشکیل دهنده بلبرینگ

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | پنجشنبه 9 ارديبهشت 1400 |

اجزاء تشکیل دهنده بلبرینگ

بلبرینگها عموماً از سه بخش کنس (Rings) یا رینگ، اجزای غلتشی یا ساچمه ها (Rolling Elements) و قفسه (Cage) تشکیل می گردند که اجزاء تشکیل دهنده بلبرینگ بین کنس داخلی و خارجی توسط قفسه ای که موقعیت نسبی آنها را در وضعیت صحیح قرار داده محصور شده لذا با یکدیگر برخورد نداشته و حرکت نرمی طی چرخش بلبرینگ به دست می آید.

اجزاء تشکیل دهنده بلبرینگ

  • کنس بلبرینگ
  • ساچمه بلبرینگ
  • قفسه بلبرینگ

 

در شکل زیر قسمت های مختلف بلبرینگ نمایش داده شده است.

بلبرینگ