برینل شدن و دندانه شدن بلبرینگ ها و روش اصلاح ان

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | پنجشنبه 19 فروردین 1400 |

برينل شدن و دندانه شدن بلبرينگ 


تعريف: برينل شدن عبارتست از ايجاد تورفتگي در قسمتي از سطح شيار غلتک که با اجزاء غلتشي در تماس است و در اثر تغييرشکل پلاستيکي حاصل مي شود. 
اين پديده مي تواند از آلودگي ناشي از مواد زائد جامد حاصل شود.
دندانه دندانه شدن عارضه ايست که در اثر اعمال ضربه مستقيم توسط چکش يا ابزاري نظير آن بر بلبرينگ ايجاد مي شود. 


علل:
برينل شدن:
1) بار بسيارسنگين. (استاتيکي، ضربه اي)
2) وجود مواد زائد خارجي در بلبرينگ.
دندانه دندانه شدن:
1) جازدن و درآوردن بلبرينگ به روش نادرست.
2) استعمال نادرست بلبرينگ.

روش اصلاح:
1) برينل شدن
الف- بررسي وجود بار بسيار سنگين و اصلاح آن.
ب- بهبود آب بندي.
ج- شستشوي دقيق شافت و محفظه جهت حذف مواد زائد.
د- تصفيه روغن.
ه- بررسي پوسته پوسته شدن بلبرينگ مورد نظر.
2) دندانه دندانه شدن
الف- بهبود روش جازدن و درآوردن.
ب- بهبود روش استفاده از بلبرينگ