اجزای گردشی در بال اسکروها

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | ﺳﻪشنبه 22 مهر 1399 |

اجزای گردشی در بال اسکروها

بال اسکرو

دربلبرینگ های ساچمه گرد فقط ساچمه ها هستند که در شیار دایره ای لغزش میکنند پس به این نتیجه میتوان رسید که هیچ راهی 

برای ساچمه ها برای خروج از بلبرینگ نیست . با این حال در  بال اسکرو  ها تا زمانی که شیارها به حالت حلزونی خود می باشند 
ساچمه ها در ان شیارها می غلتند و ممکن است از مهره هم خارج شوند گرچه انها در نقطه مشخصی می باشند که در واقع استراحتگاه می باشد متوقف میشوند، که این توقف موجب میشود که ساچمه ها در بال اسکرو  دچار تنش حرارتی نشوند. 
در ادامه بعد از توقف کوتاه بایستی مسیر حرکتی انها با هادی تغییر کند و یکی پس از دیگری به نقطه شروع خود بازگردند و این 
اجزای گردشی همین نقش را در بال اسکرو  ایفا میکنند. این اجزای گردشی در  بال اسکرو  را Recirculation part می نامند 

بال اسکرو

    . شرکت تام یاهردر راستای صنعت کشور در بال اسکرو دارای دو برند جی تن تایوان و برند باهر می باشد  

موارد استفاده بال اسکرو

بال اسکرو  در صنعت موارد استفاده زیادی دارد که می توان به بعضی از موارد ان اشاره کرد

یکی از موارد استفاده از بال اسکرو  ماشین های CNC می باشد، که خود ماشین های CNC ، مرکز دستگاه CNC ، ماسین تراش CNC، سنگ سمباده CNC ، ماشین وایرکات ، ماشین سوراخ کاری و غیره.

مورد دیگر  استفاده  بال اسکرو  ،ماشین الات صنعتی می باشد که خود شامل دستگاههای پرینت، دستگاههای اتوماتیک، ماشین های کاغذ سازی ، ماشی نای بافندگی و غیره می باشد.

صنایع هوایی که خود شامل فلپ هواپیما، باز و بسته کردن سیستم معکوس  کنننده نیروی رانش، تجهیزات فرود فرودگاه و غیره از دیگر موارد استفاده  بال اسکرو  در صنعت می باتشد.

از دیگر مواردی که از بال اسکرو  در صنعت استفاده می شود میتوان به اکچویتر عملگر یا بالاگر پایه انتن، عملگر شیرهای اب و گاز، تجهیزات عکاسی ، تجهیزات اپتیک، مهمات سازی و غیره.