اجزاء تشکیل دهنده بلبرینگ

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | چهارشنبه 2 تير 1400 |

بلبرینگ ها عموماً از سه بخش کنس (Rings) یا رینگ، اجزای غلتشی یا ساچمه ها (Rolling Elements) و قفسه (Cage) تشکیل می گردند که اجزاء تشکیل دهنده بلبرینگ بین کنس داخلی و خارجی توسط قفسه ای که موقعیت نسبی آنها را در وضعیت صحیح قرار دارد محصور شده لذا با یکدیگر برخورد نداشته و حرکت نرمی طی چرخش بلبرینگ به دست می آید.

 

اجزاء تشکیل دهنده بلبرینگ

  • کنس بلبرینگ
  • ساچمه بلبرینگ
  • قفسه بلبرینگ

در یک و یا دو سمت برخی از بلبرینگ ها، درپوش فلزی و یا لاستیکی ( کاسه نمد ) استفاده شده است که به منظور حفاظت گریس داخل بلبرینگ و ایجاد شرایط آب بندی مناسب بکار می رود و در مبحث کاسه نمدهای یکپارچه به توضیح آن پرداخته ایم.

 

علت ساخت ساچمه بلبرینگ به شکل های مختلف در کاربرد انواع بلبرینگ ها

انواع بلبرینگ ها در اشکال مختلف اجزای غلتان ( ساچمه بلبرینگ ) تولید می شوند. با مشاهده اجزاء تشکیل دهنده بلبرینگ در شکل زیر، علت ساخت ساچمه بلبرینگ ها به شکل های گوناگون را در می یابید. از نظر طراحی یک ساچمه گرد بر روی کنس بلبرینگ فقط یک نقطه تماس دارد و این امر سرعت چرخش بلبرینگ زیاد به دلیل اصطکاک کم را فراهم می نماید. اما با کم بودن مقدار تماس، مقدار تحمل بار بلبرینگ چندان زیاد نخواهد بود. با افزایش سطح تماس نظیر ساچمه استوانه ای، به همان نسبت که بر مقدار تحمل بار بلبرینگ افزوده می شود از سرعت بلبرینگ کم می گردد. از این ویژگی در کاربرد مختلف انواع بلبرینگ ها استفاده می شود.

 

تعداد، شکل و اندازه اجزای غلتان بلبرینگ از پارامترهای بسیار مهم در تعیین اندازه مجاز بار، جهت بار، مقدار فضای لازم جهت نصب بلبرینگ می باشد. یک ساچمه بشکه ای به علت افزایش سطح تماس، امکان تحمل بار سنگین تر را فراهم می سازد و یک ساچمه سوزنی بخاطر قطر کم نیاز به فضای شعاعی کمتری داشته و یک ساچمه مخروطی، بلبرینگ را علاوه بر تحمل بار شعاعی به تحمل بار محوری نیز قادر می سازد.

 

کنس بلبرینگ

اجزاء تشکیل دهنده بلبرینگ بین دو عدد کنس داخلی و خارجی بلبرینگ محصور می باشند و بر روی آن حرکت غلتشی دارند. در برخی از بلبرینگ ها اجزای غلتان ( ساچمه بلبرینگ ) و کنس داخلی و خارجی بلبرینگ به یکدیگر متصل می باشند (نظیر بلبرینگ های شیار عمیق) و در برخی دیگر قفسه و ساچمه های بلبرینگ به یک حلقه یا کنس بلبرینگ متصل بوده و حلقه یا کنس بلبرینگ به راحتی از مجموعه جدا می شوند ( نظیر رولبرینگ های مخروطی ) و در بعضی حالات دو حلقه یا کنس و ساچمه ها به طور کامل جدا شونده می باشند ( نظیر بلبرینگ های کف گرد ). بسته به نوع بلبرینگ حلقه یا کنس های بلبرینگ به انواع مختلف ساخته شده و نام گذاری می شوند.