گرمکن هاي بلبرینگ

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | چهارشنبه 26 خرداد 1400 |

گرمکن ها Heaters

در صورت عدم امکان استفاده از روشهای هیدرولیکی و مکانیکی برای جازدن و درآوردن برینگها از روش حرارتی می توان استفاده کرد. این دستگاهها شامل: صفحات داغ Hot plates برای حرارت دادن برینگهای کوچک، گرمکن های القاییInduction heaters برای برینگهای کوچک و متوسط، حمام روغن برای برینگهای کوچک و ابزارهای الکتریکی و گرمکن های مخصوص جهت جازدن حلقه داخلی رولبرینگ های استوانه ای استفاده می شوند. بعضی از گرمکن ها به ترموستات مجهز هستند. عمل گرم کردن باید با دقت انجام شده و برینگ بیشتر از 125ºc گرم نشود. برینگهایی که گریس و کاسه نمد دارند عموماً نباید گرم شوند.