پارامتر های موثر در انتخاب بلبرینگ

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | چهارشنبه 26 خرداد 1400 |

پارامتر های موثر در انتخاب بلبرینگ

 

١. فضای موجود

٢. میزان بار

٣. جهت نیرو از شعاعی به محوری

 ۴.خود میزانی

۵. سرعت ( سرعت بال بیشتر است )

۶. دقت

٧.صدا ( صدای رول بیشتر است )

 ٨.صلبیت: تغییر فرم پیلاستیک را ندارد، الاستیک هستند و تغییرناپذیرند.

 ٩. حرکت محوری: هرگاه شفت در معرض حرارت باشد باید از رولبرینگ استفاده شود.

١٠ . نصب ( مونتاژ) و بیرون آوردن ( دمونتاژ)

تذکر: ایجاد گرما از دست دادن دقت و ایجاد سر و صدا و مقاومت زیاد در دوران از نشانه های خرابی بیرینگ است.