عملکرد نادرست بلبرینگ و علت ان

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | جمعه 12 خرداد 1396 |

عملکرد نادرست برینگ و بررسی علل آن

در این مبحث عمومی ترین مشخصه هائی که دلالت بر عملکرد نادرست برینگ دارند مورد بررسی قرار می گیرد. این مشخصه ها عبارتند از: - داغ کردن برینگ. - پر سر و صدا بودن برینگ. - تعویض مداوم برینگ. - وجود ارتعاش. - عملکرد نادرست دستگاه. - شل بودن برینگ بر روی شافت. - چرخش دشوار شافت. کنترل چگونگی عملکرد برینگ و اجرای اقدامات لازم جهت رفع عیب در صورت مشاهده علائم فوق الذکر از خرابی برینگ ممانعت خواهد نمود.