علت چرخش دشوار شفت و راه اصلاح ان چیست؟

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | چهارشنبه 26 خرداد 1400 |

علت چرخش دشوار شفت و راه اصلاح ان چیست؟

 

چرخش شافت با دشواری صورت می گیرد. Shaft is difficult to turn

 

علت

روش اصلاح

1. تجزیه گریس یا روغن بعلت نامناسب بودن آن برای شرایط کاری مورد نظر.

مشاوره با کمپانی سازنده جهت کنترل مناسب بودن آن. کنترل قابلیت ترکیب گریس یا روغن در صورتی که نوع آن عوض شده باشد.

2. پایین بودن سطح روغن، نشت آن از کاسه نمد.

گریس ناکافی در محفظه.

سطح روغن باید دقیقاً زیر مرکز پایین ترین جزء غلتشی باشد.

پر کردن 2/1 تا 3/1 محفظه از گریس.

3. گریس یا روغن بیش از حد در محفظه. این امر موجب تلاطم روغن، بالا رفتن دما یا نشت روغن می شود.

خالی کردن محفظه از گریس تا مقدار 2/1 فضای موجود در آن. در مورد روغن، خالی کردن آن تا سطح مرکز پایین ترین جزء غلتشی.

4. عدم وجود لقی داخلی کافی در مواردی که انتقال حرارت بیرونی از طریق شافت انجام گرفته و موجب انبساط زیاد حلقه داخلی می شود.

کنترل تطابق لقی داخلی با اندازه تعیین شده در طراحی. در صورت مثبت بودن، افزایش مقدار. لقی به کلاس بالاتر نظیر نرمال به C3 و یا C3 به C4. در صورت منفی بودن، مشورت با کمپانی سازنده.

5. ورود مواد زائدی مانند خاک و دوده به داخل برینگ.

پاک کردن محفظه برینگ. تعویض کاسه نمدهای فرسوده یا بهبود سیستم آب بندی جهت حفاظت کافی برینگ.

6. ورود مواد خورنده ای نظیر آب، اسید، رنگ به داخل برینگ.

نصب حفاظ یا فلینجر، بهبود سیستم آب بندی.

7. غیر مدور بودن سوراخ محفظه. تاب برداشتگی محفظه. ناهموار بودن سطح زیر آن، کوچک بودن سوراخ آن.

کنترل و تمیز کردن سوراخ محفظه. در صورت لزوم تغییر قطر سوراخ به اندازه مناسب. اطمینان از هموار بودن سطح زیر محفظه.

8. عدم زدودن مواد زائد از داخل محفظه قبل از جازدن برینگ در آن.

شستشوی دقیق برینگ. روانکاری با روانکار تازه.

9. خشک بودن کاسه نمد مالشی یا فشار بیش از حد فنر آن.

تعویض کاسه نمد با نوعی که دارای فشار مناسب فنر باشد. روانکاری آن.

10. تماس کاسه نمد یا فلینجر دوار با قطعات ثابت.

کنترل فاصله کاسه نمد یا فلینجر با قطعات ثابت جهت حذف تماس.

11. موقعیت دهی ضربدری.

استفاده از ورقه های فاصله گذار جهت خلاص کردن برینگ از بار اولیه محوری.

12. دو برینگ ثابت بر روی یک شافت. لقی کمتر از حد لازم به علت انبساط زیاد شافت.

شل کردن درپوش یکی از محفظه ها و استفاده از ورقه های فاصله گذار جهت کسب لقی مناسب بین محفظه و حلقه بیرونی برینگ. در صورت امکان، اعمال بار محوری توسط فنر بر حلقه بیرونی جهت کاهش بازی محوری شافت.

13. سفت بودن بیش از حد بوش تبدیل.

مهره قفلی و بوش را شل نموده، مجدداً تا حدی که چرخش برینگ آزادانه انجام گیرد محکم شود.

14. خمش شافت به علت نامناسب بودن قطر لبه.

ماشین کاری مجدد لبه شافت جهت آزاد نمودن تنشها. احتمال نیاز به جازدن یک حلقه. کنترل صحیح بودن اندازه لبه ها و گوشه ها.

15. تماس لبه شافت با کاسه نمد.

ماشین کاری مجدد لبه شافت جهت حذف تماس. کنترل مناسب بودن قطر لبه.

16. عدم سطح اتکای مناسب در داخل محفظه برای برینگ که منجر به کج شدن حلقه بیرونی می شود.

ماشین کاری مجدد لبه محفظه جهت آزاد نمودن تنشها. کنترل صحیح بودن اندازه لبه ها و گوشه ها. احتمال نیاز به جازدن یک حلقه.

17. کج شدن کاسه نمدهای برینگ.

ماشین کاری مجدد لبه محفظه جهت حذف فشار وارده بر کاسه نمدها.

18. کج شدن شافت و حلقه داخلی.

ماشین کاری مجدد لبه شافت جهت ایجاد اتکای کافی.

19. کج شدن محفظه و حلقه بیرونی.

ماشین کاری مجدد لبه محفظه جهت ایجاد اتکای کافی.

20. همراستایی نادرست خطی یا زاویه ای دو یا تعداد بیشتری شافت کوپل شده سوار بر دو یا تعداد بیشتری برینگ.

اصلاح ناهمراستایی با استفاده از ورقه های فاصله گذار. اطمینان از همراستایی شافت ها بخصوص در مواردی که دو یا سه برینگ بر روی یک شافت نصب است.

21. تماس زبانه واشر قفلی با برینگ.

صاف نمودن زبانه یا تعویض واشر با واشر جدید.

22. لبه شافت یا محفظه یا سطح مهره قفلی از حالت قائم با محل قرار برینگ خارج شده است.

ماشین کاری مجدد قطعات جهت ایجاد حالت قائم.

23. بزرگتر بودن محل قرار برینگ از حد مجاز، که منجر به انبساط زیاد حلقه داخلی و کاهش لقی برینگ می شود.

سنگ زنی شافت تا حصول یک انطباق مناسب با برینگ. در صورت عدم امکان سنگ زنی مجدد، تعویض برینگ با برینگ دارای کلاس لقی بالاتر.