علت سر و صدای بلبرینگ چیست ؟

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | چهارشنبه 26 خرداد 1400 |

علت سر و صدای بلبرینگ چیست ؟

 

برینگ پر سر و صدا Noisy bearing

 

علت

روش اصلاح

1. تجزیه گریس یا روغن به علت نامناسب بودن آن برای شرایط کاری مورد نظر.

مشاوره با کمپانی سازنده جهت کنترل مناسب بودن آن. کنترل قابلیت ترکیب گریس یا روغن در صورتی که نوع آن عوض شده باشد.

2. پایین بودن سطح روغن – نشت آن از کاسه نمد. گریس ناکافی در محفظه.

سطح روغن باید دقیقاً زیر مرکز پایین ترین جزء غلتشی باشد. پر کردن 2/1 تا 3/1 محفظه از گریس.

3. عدم وجود لقی داخلی کافی در مواردی که انتقال حرارت بیرونی از طریق شافت انجام گرفته و موجب انبساط زیاد حلقه داخلی می شود.

کنترل تطابق لقی داخلی با اندازه تعیین شده در طراحی. در صورت مثبت بودن، افزایش مقدار. لقی به کلاس بالاتر نظیر نرمال به C3 و یا C3 به C4. در صورت منفی بودن، مشورت با کمپانی سازنده.

4. ورود مواد زائدی مانند خاک و دوده به داخل برینگ.

پاک کردن محفظه برینگ. تعویض کاسه نمدهای فرسوده یا بهبود سیستم آب بندی جهت حفاظت کافی برینگ.

5. ورود مواد خورنده ای نظیر آب، اسید، رنگ به داخل برینگ.

نصب حفاظ یا فلینجر، بهبود سیستم آب بندی.

6. غیر مدور بودن سوراخ محفظه. تاب برداشتگی محفظه. ناهموار بودن سطح زیر آن، کوچک بودن سوراخ آن.

کنترل و تمیز کردن سوراخ محفظه. در صورت لزوم تغییر قطر سوراخ به اندازه مناسب. اطمینان از هموار بودن سطح زیر محفظه.

7. عدم زدودن مواد زائد از داخل محفظه قبل از جازدن برینگ در آن.

شستشوی دقیق برینگ. روانکاری با روانکار تازه.

8. تماس کاسه نمد یا فلینجر دوار با قطعات ثابت.

کنترل فاصله کاسه نمد یا فلینجر با قطعات ثابت جهت حذف تماس.

9. موقعیت دهی ضربدری.

استفاده از ورقه های فاصله گذار جهت خلاص کردن برینگ از بار اولیه محوری.

10. دو برینگ ثابت بر روی یک شافت. لقی کمتر از حد لازم به علت انبساط زیاد شافت.

شل کردن درپوش یکی از محفظه ها و استفاده از ورقه های فاصله گذار جهت کسب لقی مناسب بین محفظه و حلقه بیرونی برینگ. در صورت امکان، اعمال بار محوری توسط فنر بر حلقه بیرونی جهت کاهش بازی محوری شافت.

11. کوچک بودن قطر شافت. سفت نبودن بوش تبدیل به اندازه کافی.

اصلاح قطر شافت. محکم کردن بوش.

12. سفت بودن بیش از حد بوش تبدیل.

مهره قفلی و بوش را شل نموده، مجدداً تا حدی که چرخش برینگ آزادانه انجام گیرد محکم شود.

13. بار نامتعادل .

بزرگ بودن سوراخ محفظه.

متعادل نمودن سیستم.

تعویض محفظه با محفظه ای که دارای اندازه سوراخ مناسب باشد.

14. لکه های مسطح روی اجزاء غلتشی ناشی از لغزش. (به علت شروع چرخش سریع).

کنترل چشمی اجزاء غلتشی و تعویض برینگ در صورت مشاهده علائم مذکور. حصول اطمینان از اینکه بار حداقل لازم بر برینگ اعمال می شود.

15. خمش شافت به علت نامناسب بودن قطر لبه.

ماشینکاری مجدد لبه شافت جهت آزاد نمودن تنشها. احتمال نیاز به جازدن یک حلقه. کنترل صحیح بودن اندازه لبه ها و گوشه ها.

16. تماس لبه شافت با کاسه نمد.

ماشینکاری مجدد لبه شافت جهت حذف تماس. کنترل مناسب بودن قطر لبه.

17. عدم سطح اتکای مناسب در داخل محفظه برای برینگ که منجر به کج شدن حلقه بیرونی می شود.

ماشینکاری مجدد لبه محفظه جهت آزاد نمودن تنشها. کنترل صحیح بودن اندازه لبه ها و گوشه ها. احتمال نیاز به جازدن یک حلقه.

18. کج شدن کاسه نمدهای برینگ.

ماشین کاری مجدد لبه محفظه جهت حذف فشار وارده بر کاسه نمدها.

19. کج شدن شافت و حلقه داخلی.

ماشینکاری مجدد لبه شافت جهت ایجاد اتکای کافی.

20. کج شدن محفظه و حلقه بیرونی.

ماشینکای مجدد لبه محفظه جهت ایجاد اتکای کافی.

21. تماس زبانه واشر قفلی با برینگ.

صاف نمودن زبانه یا تعویض واشر با واشر جدید.

22. روش جا زدن نادرست.

تعویض برینگ. عدم اعمال ضربه چکش به هیچ یک از اجزاء برینگ. استفاده همیشگی از یک بوش جهت انجام عمل مذکور.

23. ایجاد اختلال قطعات متحرک ماشین در کار برینگ.

کنترل دقیق مسئله مذکور و حذف اختلال

24. فرسوده بودن کاسه نمد، نشت روانکار یا ورود مواد زائد به داخل برینگ.

تعویض کاسه نمدها بعد از پاک کردن کامل برینگ و پر نمودن آن از گریس تازه.

25. بروز ارتعاش در اثر لقی زیاد.

استفاده از برینگ با لقی مناسب. اعمال بار محوری به حلقه بیرونی برینگ غیر ثابت جهت حذف بازی محوری و شعاعی.

26. مرتعش بودن دستگاه.

کنترل متعادل بودن قطعات دوار.

بالانس مجدد دستگاه.

27. خمش شافت و دیگر قطعات مرتبط با برینگ، احتمالاً در اثر حرارت.

استفاده از مشعل جهت خارج ساختن برینگ فقط در شرایط بسیار خاص. اجتناب از تمرکز شدید حرارت در یک نقطه از برینگ به منظور اجتناب از تاب برداشتن آن. تعویض برینگ در صورت مشاهده تغییر رنگ در آن.

28. بزرگتر بودن محل قرار برینگ از حد مجاز، که منجر به انبساط زیاد حلقه داخلی و کاهش لقی برینگ می شود.

سنگ زنی شافت تا حصول یک انطباق مناسب با برینگ. در صورت عدم امکان سنگ زنی مجدد، تعویض برینگ با برینگ دارای کلاس لقی بالاتر.

29. سائیده شدن سوراخ محفظه به علت نرمی مواد آن نتیجتاً بزرگ شدن آن و چرخش حلقه بیرونی.

اصلاح سوراخ محفظه و جازدن یک بوش فولادی در آن. ماشین کاری بوش تا حصول به اندازه مناسب.

30. برینگ در ماشین در حال سکون در معرض ارتعاش قرار دارد.

بازرسی دقیق برینگ از نظر سایش در محل تماس اجزاء غلتشی. در ماشین هایی که به مدت طولانی در حال سکون قرار می گیرند، بلبرینگ ها مقاومت بهتری در برابر ارتعاش نسبت به رولبرینگ ها از خود نشان می دهند.