سایش و کچلی در بلبرینگ ها و راه اصلاح ان

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | چهارشنبه 2 تير 1400 |

سايش و کچلي بلبرينگ Wear, Fretting


تعريف: سايش عموماً در اثر لغزش قطعات بر روي يکديگر نظير سطح جانبي غلتک با لبه حلقه، سطح حفره هاي قفسه، قفسه و سطح راهنماي حلقه بلبرينگ ايجاد مي شود.
سايش حاصله از وجود مواد زائد و خوردگي نه تنها درمورد سطوح لغزنده بلکه در سطوح چرخشي نيز اتفاق مي افتد.

علل:
سايش:
1) روانکاري نامناسب يا غير کافي.
2) آلودگي توسط مواد زائد.
کچلي:
1)بارمرتعش.
2) ارتعاش ملايم حاصل از بار بر روي سطوح درگير.

روش اصلاح:
1) سايش:
الف- تجديد نظر و اصلاح در روانکار و روش روانکاري.
ب- تصفيه روغن.
ج- بهبود آب بندي.
2)کچلي:
الف- بررسي وجود ارتعاش و حذف آن.
ب- بررسي انطباق و افزايش آن.
ج- افزايش صلبيت شافت.