زنگ زدگی قفسه رول بیرینگ و روش اصلاح ان

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | چهارشنبه 26 خرداد 1400 |

زنگ زدگی قفسه رولبرینگ مخروطی

علت و راه حل:
1. ترک:
الف- کاربرد نادرست.
ب- بار غیرعادی، بار ارتعاشی.
2. تغییر شکل:
الف- کاربرد نادرست.
3. زنگ زدگی:
الف- تقویت سیستم آب بندی، کنترل دوره ای روانکار.
ب- فراهم نمودن شرایط لازم جهت ممانعت از زنگ زدن برینگ در انبار کردن آن.
4. سایش:
الف- کمبود روانکار یا نامناسب بودن آن و بررسی و بهبود روانکار و روش روانکاری.
ب- آلودگی توسط مواد زائد و بهبود سیستم آب بندی.
5. شل شدن و بریدگی پرچ:
الف- نصب ناصحیح برینگ، اصلاح انحراف آن.
ب- بار شدید یا ارتعاشی ، مشاوره با کمپانی سازنده.