تعویض بلبرینگ در فواصل کوتاه

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | چهارشنبه 26 خرداد 1400 |

تعویض برینگ در فواصل کوتاه Replacements are too frequent

 

علت

روش اصلاح

1. تجزیه گریس یا روغن بعلت نامناسب بودن آن برای شرایط کاری مورد نظر.

مشاوره با کمپانی سازنده جهت کنترل مناسب بودن آن. کنترل قابلیت ترکیب گریس یا روغن در صورتی که نوع آن عوض شده باشد.

2. پایین بودن سطح روغن، نشت آن از کاسه نمد. گریس ناکافی در محفظه.

سطح روغن باید دقیقاً زیر مرکز پایین ترین جزء غلتشی باشد. پر کردن 2/1 تا 3/1 محفظه از گریس.

3. عدم وجود لقی داخلی کافی در مواردی که انتقال حرارت بیرونی از طریق شافت انجام گرفته و موجب انبساط زیاد حلقه داخلی می شود.

کنترل تطابق لقی داخلی با اندازه تعیین شده در طراحی. در صورت مثبت بودن، افزایش مقدار. لقی به کلاس بالاتر نظیر نرمال به C3 و یا C3 به C4. در صورت منفی بودن، مشورت با کمپانی سازنده.

4. ورود مواد زائدی مانند خاک و دوده به داخل برینگ.

پاک کردن محفظه برینگ. تعویض کاسه نمدهای فرسوده یا بهبود سیستم آب بندی جهت حفاظت کافی برینگ.

5. ورود مواد خورنده ای نظیر آب، اسید، رنگ به داخل برینگ.

نصب حفاظ یا فلینجر، بهبود سیستم آب بندی.

6. غیر مدور بودن سوراخ محفظه. تاب برداشتگی محفظه. ناهموار بودن سطح زیر آن، کوچک بودن سوراخ آن.

کنترل و تمیز کردن سوراخ محفظه. در صورت لزوم تغییر قطر سوراخ به اندازه مناسب. اطمینان از هموار بودن سطح زیر محفظه.

7. عدم زدودن مواد زائد از داخل محفظه قبل از جازدن برینگ در آن.

شستشوی دقیق برینگ. روانکاری با روانکار تازه.

8. جریان هوا در بالای برینگ منجر به نشت روغن می شود.

نصب حائلی جهت انحراف مسیر هوا. اجتناب از وجود اختلاف فشار در بالای برینگ. استفاده از گریس بعنوان روانکار در صورت امکان.

9. موقعیت دهی ضربدری.

استفاده از ورقه های فاصله گذار جهت خلاص کردن برینگ از بار اولیه محوری.

10. دو برینگ ثابت بر روی یک شافت. لقی کمتر از حد لازم به علت انبساط زیاد شافت.

شل کردن درپوش یکی از محفظه ها و استفاده از ورقه های فاصله گذار جهت کسب لقی مناسب بین محفظه و حلقه بیرونی برینگ. در صورت امکان، اعمال بار محوری توسط فنر بر حلقه بیرونی جهت کاهش بازی محوری شافت.

11. کوچک بودن قطر شافت. سفت نبودن بوش تبدیل به اندازه کافی.

اصلاح قطر شافت. محکم کردن بوش.

12. سفت بودن بیش از حد بوش تبدیل.

مهره قفلی و بوش را شل نموده، مجدداً تا حدی که چرخش برینگ آزادانه انجام گیرد محکم شود.

13. نشت روغن از محل تماس دو قسمت محفظه.

یک واشر نازک از نشت های اندک جلوگیری می کند. در صورت لزوم محفظه عوض شود.

14. بار نامتعادل .

بزرگ بودن سوراخ محفظه.

متعادل نمودن سیستم.

تعویض محفظه با محفظه ای که دارای اندازه سوراخ مناسب باشد.

15. عدم توزیع بار به طور یکنواخت بر روی برینگ به علت تقارن شافت، جای برینگ یا سوراخ محفظه.

اصلاح شافت و محفظه تا حصول تقارن و انطباق مورد نظر. ممکن است استفاده از شافت یا محفظه دیگر ضروری باشد.

16. خمش شافت به علت نامناسب بودن قطر لبه.

ماشینکاری مجدد لبه شافت جهت آزاد نمودن تنشها. احتمال نیاز به جازدن یک حلقه. کنترل صحیح بودن اندازه لبه ها و گوشه ها.

17. تماس لبه شافت با کاسه نمد.

ماشینکاری مجدد لبه شافت جهت حذف تماس. کنترل مناسب بودن قطر لبه.

18. عدم سطح اتکای مناسب در داخل محفظه برای برینگ که منجر به کج شدن حلقه بیرونی می شود.

ماشینکاری مجدد لبه محفظه جهت آزاد نمودن تنشها. کنترل صحیح بودن اندازه لبه ها و گوشه ها. احتمال نیاز به جازدن یک حلقه.

19. کج شدن کاسه نمدهای برینگ.

ماشین کاری مجدد لبه محفظه جهت حذف فشار وارده بر کاسه نمدها.

20. کج شدن شافت و حلقه داخلی.

ماشینکاری مجدد لبه شافت جهت ایجاد اتکای کافی.

21. کج شدن محفظه و حلقه بیرونی.

ماشینکاری مجدد لبه محفظه جهت ایجاد اتکای کافی.

22. تماس کاسه نمد یا فلینجر دوار با قطعات ثابت.

کنترل فاصله کاسه نمدها یا فلینجر با قطعات ثابت جهت حذف تماس.

23. عدم وجود روغن در برینگ بدلیل نامناسب بودن سطح آن.

پاک نمودن منفذ روغن مسدود جهت تخلیه روغن گیج.

24. همراستایی نادرست خطی یا زاویه ای دو یا تعداد بیشتری شافت کوپل شده سوار بر دو یا تعداد بیشتری برینگ.

اصلاح ناهمراستایی با استفاده از ورقه های فاصله گذار. اطمینان از همراستایی شافت ها بخصوص در مواردی که دو یا سه برینگ بر روی یک شافت نصب است.

25. فنجانک سطح ثابت روغن، خیلی بالا یا خیلی پایین و یا در نقطه مقابل جهت چرخش برینگ نصب شده است.

سطح استاتیکی روغن نباید از وسط پایین ترین جزء غلتشی بالاتر باشد. ثابت کننده سطح روغن با یک گیج چشمی جایگزین شود. محل نصب فنجانک با چرخش برینگ تنظیم شود.

26. روش جا زدن نادرست.

تعویض برینگ. عدم اعمال ضربه چکش به هیچ یک از اجزاء برینگ. استفاده همیشگی از یک بوش.

27. فرسوده بودن کاسه نمد، نشت روانکار یا ورود مواد زائد به داخل برینگ.

تعویض کاسه نمدها بعد از پاک کردن کامل برینگ و پر نمودن آن از گریس تازه.

28. لبه شافت یا محفظه یا سطح مهره قفلی از حالت قائم با محل قرار برینگ خارج شده است.

ماشینکاری مجدد قطعات جهت ایجاد حالت قائم.

29. بزرگتر بودن محل قرار برینگ از حد مجاز، که منجر به انبساط زیاد حلقه داخلی و کاهش لقی برینگ می شود.

سنگ زنی شافت تا حصول یک انطباق مناسب با برینگ. در صورت عدم امکان سنگ زنی مجدد، تعویض برینگ با برینگ دارای کلاس لقی بالاتر.

30. سائیده شدن سوراخ محفظه به علت نرمی مواد آن نتیجتاً بزرگ شدن آن و چرخش حلقه بیرونی.

اصلاح سوراخ محفظه و جازدن یک بوش فولادی در آن. ماشین کاری بوش تا حصول به اندازه مناسب.