« بازگشت به لیست اخبار | یکشنبه 30 آبان 1395 |

غرفه تام باهر در نمايشگاه صنعت شيراز 95

استقبال از غرفه تام باهر در نمايشگاه صنعت كه از تاريخ 25 لغايت 29 آبان ماه 1395 در شيراز برگزار گرديد