« بازگشت به لیست اخبار | چهارشنبه 7 مهر 1395 |

حضور شرکت تام باهر در شانزدهمین نمایشگاه صنعت تهران

 

 

 

  تاریخ شروع :

 چهارشنبه 14 / 07 / 1395 ( 05 / 10 / 2016) 

تاریخ پایان :

 شنبه 17 / 07 / 1395 ( 08 / 10 / 2016) 
 
 
زمان بازدید : 10 الی 18

سالن 38 - غرفه 6 (شرکت تام باهر)

 
منتظر حضور گرمتان هستیم