« بازگشت به لیست مقالات | جمعه 1 بهمن 1395 |
مهره های قفلی Lock nuts

از مهره ها هم جهت تثبیت برینگ بر روی شافت و هم برای جازدن و درآوردن آنها استفاده می شود. در روی آنها معمولاً 4 یا 8 شیار در جهت درگیری با آچار گلویی وجود دارد. واشرها و بست های قفلی Locking washers, locking clips زائده موجود در داخل واشر در شیار موجود بر روی شافت درگیر شده و مهره را قفل می کند. این واشرها با علامت MBL, MB مشخص شده و فولادی هستند. بست های قفلی نیز فولادی بوده و توسط پیچ به مهره قفلی متصل شده از شل شدن آن در اثر ارتعاش جلوگیری می کنند.