« بازگشت به لیست مقالات | شنبه 9 بهمن 1395 |

زنگ زدگی قفسه رولبرینگ مخروطی

علت و راه حل:
1. ترک:
الف- کاربرد نادرست.
ب- بار غیرعادی، بار ارتعاشی.
2. تغییر شکل:
الف- کاربرد نادرست.
3. زنگ، خوردگی:
الف- تقویت سیستم آب بندی، کنترل دوره ای روانکار.
ب- فراهم نمودن شرایط لازم جهت ممانعت از زنگ زدن برینگ در انبار کردن آن.
4. سایش:
الف- کمبود روانکار یا نامناسب بودن آن ... بررسی و بهبود روانکار و روش روانکاری.
ب- آلودگی توسط مواد زائد ... بهبود سیستم آب بندی.
5. شل شدن و بریدگی پرچ:
الف- نصب ناصحیح برینگ ... اصلاح انحراف آن.
ب- بار شدید یا ارتعاشی ... مشاوره با کمپانی سازنده.